Veiksmīgs starts “Zīle” projektu konkursā

Kafejnīca Mazsalacā

Paldies Valmieras Attīstības aģentūrai par piešķirto finansējumu “Zīle” projektu konkursā, kurā iegādājāmies iekārtas jaunajai virtuvei, kūku vitrīnu, ledus ģeneratoru garšīgajiem kokteiļiem un projekta rezultātā tapa arī Sindijas Kļaviņas Grāveles āža gleznojums.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *